logo    Ústav analytické chemie VŠCHT Praha

Home   EnglishBakalářský program
(strukturované studium)


Informační letáky k oborům bakalářského studia na fakultě:
Analytická a fyzikální chemie
Analýza léčiv
Chemie

Podrobněji na stránkách fakulty

Předměty 1. ročníku
Předměty 2. ročníku
Předměty 3. ročníku
Bakalářské práce

1. ročník


  Laboratoř kvalitativní analýzy (společné pro 1. - 3. ročník)

2. ročník


  Analytická chemie I. (přednášky, cvičení)
 • V zimním semestru 2014/15 přednášky neprobíhají.
  Konzultace poskytuje doc. Setnička.


 • V letním semestru 2014/15 probíhají přednášky v pondělí nebo ve středu.


 • Sylabus přednášek (LS14/15)


 • Studijní materiály jednotlivých přednášejících (LS14/15, přístupné z domény VŠCHT):
 • Další doporučené studijní materiály:
  • kniha "Analytical Chemistry", autoři Kealey a Haines, Oxford 2002. Knihu lze zakoupit v prodejně skript (info) nebo vypůjčit v ústřední knihovně
  • elektronické vydání AJ/CJ slovníku analytické chemie (Matějka a kol., 2005) je dostupné na stránkách Vydavatelství VŠCHT (odkaz)
  • skripta Analytická chemie I. a II., Volka a kol.
  • skripta Příklady z analytické chemie pro bakaláře, Volka a kol. (teoretické úvody jednotlivých kapitol)


 • Bližší informace ke cvičení z ANC I. na zvláštní stránce.


 • Organizace zápočtů a zkoušek:
  • Na zápočtové průběžné testy, zápočtové souhrnné testy i zkoušku se studenti hlásí přes SIS (student.vscht.cz).
  • Na zápočet i zkoušku se nezapisujte podle svého vyučujícího, ale podle volného místa v učebně nebo posluchárně.
  • Zápočet z minulého semestru se uznává. Poté co si na děkanátě vyřídíte zápis předmětu Analytická chemie I. do tohoto semestru, musíte si nechat přepsat zápočet v SISu z minulého do aktuálního semestru, a to u sekretářky našeho ústavu paní Šafránkové (budova A, č. dv. 238)
  • Zápočtové a zkouškové písemky píší studenti všech fakult společně - v posluchárně AI nebo AII (event. i jiných), podle toho kam se v SIS zapsali.
  • Další informace jsou uvedeny v SISu.


  Laboratoř analytické chemie I. (FPBT, FCHT)


  Laboratoř kvalitativní analýzy (společné pro 1. - 3. ročník)

3. ročník


  Analytická chemie II. (přednášky a cvičení)

  Laboratoř analytické chemie I. (FCHT, FCHI, FTOP)

  Laboratoř analytické chemie II. (všechny fakulty)

  Laboratoř kvalitativní analýzy (společné pro 1. - 3. ročník)

Bakalářské práce