Počítačová chemie (N403017)


Evropský sociální fond „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

Inovace předmětu Počítačová chemie je podporována projektem CHEMnote (Inovace bakalářského studijního programu Chemie – moderní vzdělávání podpořené použitím notebooků – CZ.2.17/3.1.00/33248) v rámci Operačního programu PRAHA – ADAPTABILITA.

#přednáškatisk
1.Molekulární modelování a simulace1:8
2.MC, analýza výsledků simulací1:8
3.Cvičení – 2D Clausiova–Clapeyronova rovnice1:8
4.Cvičení – zonální tavba NaCl1:8
5.Cvičení – struktura vody okolo rozpuštěnce1:8
0.Shrnutí technických informací pro simulační úlohy v MACSIMUSu1:8
tuhnutí taveniny NaCl

Podrobné pokyny pro simulační úlohy

Pro šedivé úlohy není (zatím) k dispozici podrobný návod – konzultace je zde silně doporučená.

Textové soubory jsou Windows-kompatibilní, v kódování UTF-8. Pokud se nezobrazují správně, nutno přepnout kódování: Menu (Alt nebo F10) → View (Zobrazení) → Character encoding (Kódování) → UTF-8. Po stažení do Windows by se měly zobrazit správně.

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]