Stirlingův motor

"Přeháněč" (oválný šedý útvar) se pohybuje v levém válci s určitou vůlí. Při pohybu doprava je studený vzduch hnán okolo stěn doleva, přičemž se ohřeje a zvětší se jeho tlak. Tím vzroste tlak v soustavě a píst je tlačen dolů. Naopak při pohybu přeháněče doleva se horký vzduch prouděním ve štěrbině u stěny válce ochladí a tlak klesne; píst je nasáván nahoru.pomalu