Konzultace z FCH

doc. Lidmila Bartovská

Příklady a úlohy z fyzikální chemie
Skripta V©CHT Praha 2000
Příklady z fyzikální chemie II
Skripta V©CHT Praha 2002
1. Základní veličiny 7. Základy kinetické teorie a transportní jevy
2. Stavové chování 8. Elektrochemie
3. První věta termodynamická 9. Chemická kinetika
4. Druhá a třetí věta termodynamická 10. Fázové rovnováhy
5. Termodynamika roztoků 11. Struktura a vlastnosti molekul
6. Chemické rovnováhy 12. Fázová rozhraní a koloidní chemie
13. Disperzní soustavy