Fyzikální chemie I pro NanoMikro – cvičení v Maple

Upozornění: vzhledem v chybě v asociaci souborů typu Maple ve školní verzi Woken je nutno ukládat soubory typu .mw a .mws výhradně z Firefoxu. Po kliknutí pravým tlačítkem zvolte [Uložit jako] a rozbalte v nabídce [Všechny typy souborů]. Pokud tak neučiníte, uloží se soubor s extenzí .xml (lze ho přejmenovat, k čemuž je ale nutné zrušit ve Woknousech [Skrýt koncovky souborů známých typů], případně tak učititi z příkazového řádku).

Soubory jsou ve formátu .mw (Maple Worksheet).
Najdete je též na S:/Maple (public.vscht.cz/scratch/Maple).

0.Maple Instant
1.Koncentrační jednotky. Ideální plyn, střední molární hmotnost, parciální tlaky
2.První věta, vratný adiabatický děj
3.Termochemie
4.Ještě termochemie
5.2. termodynamický zákon a entropie
6.Fázové rovnováhy: Gibbsovo fázové pravidlo, [Clausius-]Clapeyron
7.Fázové rovnováhy: binární směsi
8.Rovnováhy v plynné fázi
9.Rovnováhy v roztocích elektrolytů
10.Faradayův zákon
11.Chemická kinetika

Užitečné odkazy

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]