home
prevnext
fázové rovnováhy

Index lomu

index lomu Rozhraní mezi dvěma nemísitelnými látkami uvidíme jen tehdy, nemají-li obě látky stejný index lomu. Sklo, ponořené do kapaliny o stejném indexu lomu, např. Johnsonova dětského oleje, zmizí. Nebude-li stejný rozptyl světla na obou materiálech, bude vidět slabý duhový obrys ponořeného skla.

Fázové rovnováhy: Omezeně mísitelné kapaliny