home
prevnext
chemické reakce termodynamika

Endotermické reakce

endotermická reakce Aby mohla reakce probíhat samovolně, musí být ΔrG záporné. Proto mohou endotermické reakce probíhat spontánně jen tehdy, je-li endotermicita přebita příspěvkem entropickým.

ΔrG = ΔrH − TΔrS

Chemické reakce: Reakce spontánní, entropicky řízená reakce
Termodynamika: Děj endotermický