home
prevnext
stavové chování fázové rovnováhy

Rozpustnost amoniaku

rozpustnost ammoniaku Amoniak je lehčí než vzduch. Lze jej proto udržet ve zkumavce obrácené dnem vzhůru. Zahříváme-li směs např. hydroxidu vápenatého a chloridu amonného ve zkumavce opatřené zátkou s trubičkou, lze do další zkumavky nachytat produkt reakce, plynný čpavek. Jestliže nyní zasuneme tuto zkumavku (stále dnem vzhůru) pod hladinu nádobky s vodou, hladina vody vystoupí ve zkumavce do značné výše (viz obrázek). To je důkaz velké rozpustnosti amoniaku ve vodě.

Fázové rovnováhy: Rozpustnost plynů, Henryho zákon
Stavové chování: Hustota plynů