home
prevnext
chemické reakce stavové chování

Svíčka

svíčka Do misky, v níž je uprostřed umístěna svíčka, nalijeme vodu a svíčku zapálíme. Pak svíčku uzavřeme do obráceného odměrného válce nebo Erlenmayerovy baňky. Hladina vody je normální, ale probublávají jí bublinky vzduchu. Po vyčerpání kyslíku a zhasnutí svíčky se nasaje do válce (baňky) voda. Jev je způsoben změnou objemu s teplotou při konstantním tlaku. Zahřátý vzduch zvětšuje svůj objem (při původním objemu se zvětšuje jeho tlak nad tlak atmosférický) a začíná bublat ven (dochází k vyrovnávání tlaků). Po zchlazení se objem vzduchu zmenší (při původním objemu klesne tlak pod tlak atmosférický) a dovnitř je vtlačena voda. Částečně může těmto změnám pomoci i kondenzace hořením vzniklé vody.

Chemické reakce: Reakce jednosměrné, oxidace, exotermní reakce
Stavové chování: Změna objemu plynu s teplotou