home
prevnext
fázové rovnováhy

Dvě fáze blízko kritického bodu

V tlustší zkumavce je zatavena směs methanol + n-hexan. Tato směs má horní kritickou rozpouštěcí teplotu. Nad touto teplotou se směs stává homogenní, pod ní se rozpadá na 2 kapalné fáze. Naopak je tomu u druhého systému triethylamin + voda, který má dolní kritickou teplotu rozpouštěcí. Tato směs je tedy při nízkých teplotách homogenní, při vyšších heterogenní.

Na videu vlevo je směs methanol + n-hexan v lázni z vody a ledu, zatímco triethylamin + voda v horké vodě. Oba systémy jsou heterogenní, obsahují dvě kapalné fáze. Na videu vpravo byly zkumavky vyměněny, obě směsi jsou homogenní.

Fázové rovnováhy: Omezeně a neomezeně mísitelné kapaliny