10.10 Ebulioskopie a kryoskopie

Jednou z aplikací měření fázových rovnováh jsou ebulioskopie a kryoskopie, patřící do skupiny měření koligativních vlastností. Při ebulioskopii měříme snížení bodu varu rozpouštědla přídavkem malého množství netěkavé látky. Platí přitom rovnice

displaymath

kde T je teplota varu zředěného roztoku a T1 je teplota varu čistého rozpouštědla, m2 je molalita rozpuštěné látky. KE označuje ebulioskopickou konstantu, již je možno určit z vlastností čistého rozpouštědla

displaymath

kde ΔHvýp,1 je výparná entalpie čistého rozpouštědla při teplotě varu T1.

Při kryoskopii pak měříme snížení bodu tání přidáním netěkavé komponenty 2 do čisté kapalné látky 1 za tvorby velmi zředěného roztoku

displaymath

kde T je teplota tání zředěného roztoku, T1 je teplota tání čistého rozpouštědla, m2 označuje molalitu rozpuštěné látky, m1 resp. m2 označuje hmotnost příslušné složky a Kk kryoskopickou konstantu, již je možno určit z vlastností čistého rozpouštědla

displaymath