2022-106-16

Vliv bakterií na korozi materiálů kontejneru pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Anaerobní mikroorganismy mohou výrazně ovlivnit složení prostředí v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu. Tyto změny spočívají v urychlení elektrochemických poločlánkových reakcí či vzniku agresívních aniontů. Změny jsou extrémní zejména v případě vzniku tzv. biofilmu.

Náplň činnosti studenta

Práce bude spočívat v hodnocení vlivu změn ve složení prostředí na korozi uhlíkové a korozivzdorné oceli. Sledované budou zejména vlivy anaerobních denitrifikačních a sulfát-redukujících bakterií. K hodnocení budou použity elektrochemické techniky, doplněné elektronovou mikroskopií, prvkovými a fázovými analýzami.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Téma je možné zvolit pro následující specializace