2022-106-20

Chování korozivzdorných ocelí v kontaminovaných atmosférách

Vedoucí práce: Ing. Václav Šefl, Ph.D.

Konzultant: Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Cílem práce je na souboru austenitických a duplexních korozivzdorných ocelí zjistit limity kontaminace a délky expozice pro vznik napadení v atmosférických podmínkách a to poté kvantifikovat. Výsledky budou relevantní pro uživatele korozivzdorných ocelí zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, v úpravných vody a plaveckých bazénech.

Náplň činnosti studenta

Literární rešerše. Příprava vzorků korozivzdorných ocelí, jejich expozice v zadaném prostředí a průběžná inspekce. Detekce iniciačních míst koroze a zjištění rozsahu napadení pomocí souboru tradičních a pokročilých technik.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Téma je možné zvolit pro následující specializace