2022-106-5

3D tisk kovových materiálů I

Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Konzultant: Ing. Michaela Roudnická, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Metody 3D tisku umožňují zhotovení kovových výrobků prakticky libovolných tvarů. Lze takto vyrábět kompaktní i vysoce porézní výrobky. 3D tiskem lze vyrábět např. v oblasti medicíny na míru klouby, části kostí, fixační prvky i porézní implantáty sloužící k vyplnění kostních defektů. V oblasti sutomobilového a leteckého průmyslu se 3D tisk uplatní při výrobě tvarově složitých komponent. Ve spolupráci s průmyslovými partnery a Akademií věd ČR budou v rámci práce studovány kompaktní i porézní 3D vytištěné materiály na bázi moderních slitin kovů (titanové slitiny, korozivzdorné a vysoce pevné oceli, niklové slitiny, hořčíkové slitiny, hliníkové slitiny). Vedle toho bude studován i samotný proces 3D tisku.

Náplň činnosti studenta

3D tisk kovů, analýzy výchozích práškových kovů, analýzy 3D tištěných materiálů, světelná, elektronová mikroskopie, metalografie, obrazová analýza, chemické mikroanalýzy, měření tvrdosti, měření mechanických vlastností v tahu, tlaku, ohybu, korozní chemické testy v agresivních prostředích a podmínkách, tribologické testy otěruvzdornosti.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Téma je možné zvolit pro následující specializace