2022-107-1

Povrch skla a jeho charakterizace

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Povrch skla je dosud jednou z málo probádaných oblastí. Na jeho studium je nutno použít sofistikované metody s vysokou povrchovou citlivostí. Používané metody byly vyvinuty pro objemové vzorky a proto je nutno je používat s velkou obezřetností při vyhodnocování analýz povrchu. Nejlepší variantou je pak vyvinout novou metodiku analýzy povrchů.

Náplň činnosti studenta

Jedná se o experimentální práci, která bude sledovat povrch skla a jeho změny na přístroji, který kombinuje několik on-site spektroskopických a mikroskopických technik (SEM, IM, EPMA, RS, SIMS, EBDS).

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace