2022-107-2

Struktura skla a skelný přechod

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Sklo lze popsat pomocí geometrických a topologických kvantifikátorů. Běžně se používá radiální distribuční funkce, distribuce délek vazeb a velikosti úhlů, distribuce cyklů apod. Nicméně, dosud není jasné jaké jsou "správné" kvantifikátory, které by jednoduše a jednoznačně popsaly strukturu skla.

Náplň činnosti studenta

Jedná se o teoretickou práci, v rámci které se budou navrhovat nové kvantifikátory, použitelné pro analýzu počítačově simulovaných skel. Lze využít stávající kódy pro počítačové simulace molekulové dynamiky, připravit "počítačové sklo" a provést jeho strukturní analýzu.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace