2022-107-23

Charakterizace středověkých skel z Mostecké ulice v Praze

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Dana Rohanová

Konzultant: Ing. Karolína Pánová

Podstata a cíl práce

Středověká skla z Národního Muzea v Praze pochází z archeologického výzkumu provedeném v 30. letech minulého století. K výzkumu nejsou žádné bližší informace. Skla byla určena ke skartování a nalezena náhodou. Cílem práce bude zjistit chemické složení skel a spolu s typologií a srovnáním s publikovanými daty určit jejich možnou provenienci.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce studenta bude příprava vzorků k chemickým analýzám metodami SEM/EDS a XRF. Skla budou studována optickou mikroskopií, bude hodnoceno korozní poškození. Důležitá bude práce s publikovanými chemickými složeními skel podobného typu.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace