2022-107-3

Chemické změny ve skle vystavené elektronovému záření

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Sklo se používá ve vesmíru, v detektorech a na pracovištích vystavených ionizujícímu záření. Cílem práce je studovat vliv elektronového záření na chemickou odolnost skla.

Náplň činnosti studenta

Práce zahrnuje přípravu supertenkého skla v řádu mikrometrů, následně se sklo ozáří elektronovým svazkem a vystaví se chemickému ataku vody. Změny na povrchu se vyhodnotí pomocí SEM, SIMS, EPMA, XPS.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace