2022-107-33

Vývoj metodiky charakterizace anizometrických částic na laserovém konfokálním mikroskopu OLS5000

Vedoucí práce: Ing. Jan Macháček, Ph.D.

Konzultant: Ing. Iryna Ivanischenko

Podstata a cíl práce

Laserový konfokální mikroskop Olympus OLS5000 umožňuje provádět analýzu tvaru a velikosti částic. Cílem práce je zavést metodiku pro charakterizaci neizometrických částic na pracovišti školitele.

Náplň činnosti studenta

Student připraví mikroskopické preparáty vybraných prášků; provede měření na velkém souboru částic a bude se podílet na vývoji metodiky pro automatizované statistické zpracování výsledků.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace