2022-107-34

Stanovení a optimalizace termomechanických vlastností žárobetonů a jemné keramiky

Vedoucí práce: Ing. Jan Macháček, Ph.D.

Konzultant: Ing. Jiří Hamáček

Podstata a cíl práce

Cílem práce je měření a vyhodnocení termomechanických vlastností, tj. únosnosti v žáru, tečení v tlaku a pevností za zvýšené teploty vzorků žárobetonů, popř. jemné keramiky. Na základě výsledků těchto testů by měla následovat optimalizace složení vzorků.

Náplň činnosti studenta

Experimentální práce. Student se seznámí s chováním a vlastnostmi žárovzdorných materiálů za vysokých teplot. Připraví vzorky žárobetonů a provede měření mechanických vlastností za vysokých teplot. Na základě výsledků provede úpravu složení vzorků, tak aby bylo dosaženo optimálních žárových vlastností.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace