2022-107-35

Modelování struktury a vlastností teluričitých skel propustných v obasti infračerveného záření

Vedoucí práce: Ing. Jan Macháček, Ph.D.

Konzultant: Ing. Petr Kostka, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Teluričitá skla vykazují vysokou propustnost v oblasti infračerveného záření a tím jsou velmi zajímavá pro možné aplikace ve fotonice a optoelektronice. Optické vlastnosti těchto skel souvisí s jejich atomární strukturou. Obecně ovšem platí, že experimentálními metodami nelze strukturu skla na rozdíl od krystalů zcela určit. Často je třeba vytvožit model struktury a vlastností skla např. pomocí molekulových simulací- Cílem práce je vytvořit pomocí molekulové simulace model struktury vybraných teluričitých skel.

Náplň činnosti studenta

Jedná se o teoretickou práci s využitím výkonného počítače. Student se seznámí s problematikou skel pro optoelektroniku; se základními principy molekulových simulací, se zadáváním simulačních úloh a analýzou jejich výsledků. Student bude měnit parametry simulací (např. složení skel, teplota) s sledovat vliv na výsedky (např. koordinační čísla atomů, spektra aj.)

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace