2022-107-38

Baterie s vysokou hustotou energie pro elektromobily

Vedoucí práce: doc.Dr.Ing. Martin Míka

Konzultant: Ing. Václav Procházka, Ing. Jan Kočí

Podstata a cíl práce

Pro dosažení dostatečného dojezdu elektromobilů za rozumnou cenu musí bezpečné baterie/akumulátory dosahovat vysoké hustoty energie. Tohoto cíle lze dosáhnout výzkumem a vývojem nanostrukturovaých anorganických nehořlavých materiálů s velmi vysokým povrchem a dostatečnou elektrickou vodivostí. Z těchto materiálů se připravují elektroaktivní hmoty katody a anody i rovněž pevný elektrolyt/separátor.

Náplň činnosti studenta

V rámci bakalářské práce se budou připravovat nanostrukturované materiály na bázi nanovláken pro katodu, anodu a elektrolyt/separátor. Budou se měřit jejich elektrochemické parametry jednotlivě i v sestavách poločlánků a bateriových článků. Materiály a jejich sestavy bude dále modelovat s cílem jejich optimalizace pro použití v elektromobilech.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace