2022-107-39

Laserově aktivní materiály pro nanomedicínu

Vedoucí práce: doc.Dr.Ing. Martin Míka

Konzultant: Ing. František Lahodný, Ph.D., Ing. Aiman Albekova

Podstata a cíl práce

Laserově aktivní skelné biokompatibilní nano/mikromateriály, jež vykazují vysokou intenzitu luminiscence, mohou být výhodně aplikovány jako nanofotonické zdroje světla s vysokou svítivostí a různou barvou emitovaného světla. Tyto nové nanostrukturované materiály naleznou uplatnění v medicíně jako vysoce účinné photonové zdroje pro optogenetiku nebo fotodynamickou terapii. Uvedené léčebné metody světlo využívají ke stimulaci a regeneraci buněk, nebo k destrukci rakovinných buněk účinkem molekul fotocitlivých látek či nanočástic kovů.

Náplň činnosti studenta

V bakalářské práci se budou připravovat nové laserově aktivní skelné nano/mikromateriály. Bude měřit jejich především optické vlastnosti a sledovat vliv chemického složení. Rovněž se bude sledovat vliv vyzařovaného světla na fotocitlivé látky a interakce s živými microorganismy.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace