2022-107-40

Vývoj technologie výroby kristobalitu z písku

Vedoucí práce: doc.Dr.Ing. Martin Míka

Konzultant: Ing. Jiří Hamáček, Ing. Jan Kočí

Podstata a cíl práce

Kristobalit představuje velmi významnou modifikaci oxidu SiO2, který má široké uplatnění v oblasti výroby žáruvzdorných materiálů nebo jako aditivum pro pokročilé nano/mikromateriály pro kompozity.

Náplň činnosti studenta

Bude vyvíjena technologie ekonomicky efektivní výroby kristobalitu z křemičitého sklářského písku. Bude určen vliv složení písku, aditiv a velikosti zrn křemene na výsledné fázové a chemické složení.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace