2022-107-41

Tvarování skleněných a křemíkových desek pro optický systém vesmírného rtg. teleskopu

Vedoucí práce: doc.Dr.Ing. Martin Míka

Konzultant: Ing. František Lahodný, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Vesmírné teleskopy pracující v rtg. oblasti získávají přesné informace o hmotě ve vesmíru, která je na vysoké teplotě při vysokých tlacích. Z těchto informací se odhaduje vývoj vesmíru, vznik prvků a upřesňuje se rychlost rozpínání vesmíru. Pro přesná pozorování je třeba zkonstruovat nové větší teleskopy z lehkých materiálů, jako je boritokřemičité sklo nebo monokrystalický Si.

Náplň činnosti studenta

V bakalářské práci se budou hledat vhodné podmínky tvarování tenkých skleněných a Si desek. Bude se provádět vhodné dopování Si pro jeho snazší tepelné tvarování plastickou deformací. Na základě naměřených bude vyvíjena technologie přesného tepelného tvarování tenkých desek pro výrobu parabolických a hyperbolických odrazových desek vhodných ke konstrukci rtg. optiky rtg, vesmírného teleskopu IXO.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace