2022-107-43

Skla s opticky aktivními nanočásticemi

Vedoucí práce: doc.Dr.Ing. Martin Míka

Konzultant: Ing. František Lahodný, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Tato skla vykazují elektrooptický nebo magnetooptický jev, kdy jejich index lomu a absorbanci světla lze měnit vlivem vnějšího elektromagnetického pole nebo laserovými pulzy. Tato skla mohou být použita pro konstrukci modulátorů světla pro integrovanou optiku s uplatněním např. při konstrukci kvantových počítačů a dalších pokročilých zařízení. Tyto modulátory převádějí elektrický nebo magnetický signál na optický, a tak zapisují informace do světelného paprsku.

Náplň činnosti studenta

Bude studován vliv složení skel a podmínky pěstování nanočástic na elektrooptické či magnetooptické vlastnosti s cílem připravit skla s vysokým elektrooptickým a magnetooptickým koeficientem, které budou vhodná pro rychlé modulátory světla.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace