2022-107-44

Skelné materiály pro uložiště radioaktivního odpadu

Vedoucí práce: doc.Dr.Ing. Martin Míka

Konzultant: Ing. František Lahodný, Ph.D., Ing. Kristýna Jílková

Podstata a cíl práce

Rostoucí požadavky na snižování emisí CO2 vedou k postupnému omezování energetiky založené na spalování uhlí. Tuto energetiku by v budoucnu mohla nahradit energetik jaderná. Je však nutné vyřešit bezpečné uložení odpadu z jaderných elektráren. Současná technologie předpokládá uložení odpadu do stabilních hlubinných uložišť. Tento odpad však musí být v uložišti dobře izolován konstrukcemi z materiálů, jež vysoce efektivně absorbují radioaktivní záření, aby nedošlo k neřízeným jaderným reakcím. Jedním z velmi vhodných materiálů je speciální sklo s vysokým absorpčním koeficientem pro radioaktivní záření.

Náplň činnosti studenta

Bakalářdká práce se bude zabývat návrhem složení a přípravou skelných materiálů s vysokým absorpčním koeficientem pro radioaktivní záření. U připravených skel proměří vybrané fyzikální a chemické vlastnosti, jako viskozitu, krystalizační vlastnosti, teplotní roztažnost, chemickou odolnost a absorpční koeficienty pro fotony a částice o zvolených energiích.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace