2022-107-9

Koroze skel neutrálními vodnými roztoky organických solí

Vedoucí práce: prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

Konzultant: Ing. Helena Peňáková

Podstata a cíl práce

Je známo, že některé typy organických roztoků mohou zvyšovat korozi skel. Kinetika celého procesu ovšem dosud známa není, přitom právě rychlost koroze skel může být důležitá pro prokázání bezpečnosti skleněných obalů užívaných ve farmaceutickém či potravinářském průmyslu. Cílem práce je popis kinetiky a určení řídících mechanismů interakce mezi povrchem skel a organickými roztoky.

Náplň činnosti studenta

V práci bude sledováno loužení vybraných typů skel ve formě drti do roztoků organických solí, budou analyzována množství jednotlivých složek skla přešlých do rotoku v závislosti na teplotě a době působení roztoků. Experimentální kinetické křivky pak budou porovnány s kinetickým modelem.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace