2022-108-10

Efekt jevu kavitace na iontovou výměnu geopolymerních zeolitlů

Vedoucí práce: Ing. David Koloušek, CSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Multijet je zařízení, kde dochází ke kavitaci vody.Dosažená vysoká energie v systému rozdružuje přítomné částice a dochází k ovlivnění jejich povrchového náboje. Cílem této práce bude tento efekt kvantifikovat..

Náplň činnosti studenta

Proces kavitace bude realizován na speciálním zařízení (multijet). Student bude měřit kinetiky iontově-výměnných reakcí určených kationtů či aniontů) v různých uspořádáních (uvnitř multijetu či vně).

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace