2022-108-12

Strukturní analýza vícekomponentních forem API

Vedoucí práce: Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Konzultant: DiS. Yelizaveta Naumkina

Podstata a cíl práce

Tématem práce je vývoj nových moderních metod pěstování monokrystalů farmaceutických látek, sběr a interpretace dat na špičkovém difraktometru Bruker Venture D8. Studované látky, tedy i název, budou specifikovány v průběhu studijního roku. Studovaná látka, tedy i název, budou specifikovány v průběhu studijního roku 2020/2021. Použité metody - rtg. strukturní analýza, rtg. fázová analýza, případně další analytické metody.

Náplň činnosti studenta

Rešerše známých forem dané farmaceutické látky v dostupné literatuře a Cambridgeské strukturní databázi Stanovení zdánlivé rozpustnosti použitých látek Návrh a plánování screeningu Příprava a optimalizace pěstování monokrystalů Sběr dat a vyhodnocení práškové a rtg. strukturní analýzy

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace