2022-108-13

Robotický krystalizační screening

Vedoucí práce: Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Konzultant: DiS. Yelizaveta Naumkina

Podstata a cíl práce

Tématem práce je testování a vývoj robotického krystalizačního screeningu, se zaměřením na optimalizaci vstupních materiálů pro práci s malým množství aktivní látky. Krystalizační experimenty budou připravovány pomocí dávkovací stanice Gilson GX 271. Krystalické produkty budou analyzovány na difraktometru Bruker Venture D8. Použité metody - rtg. strukturní analýza, rtg. fázová analýza, případně další analytické metody.

Náplň činnosti studenta

Rešerše známých forem dané farmaceutické látky v dostupné literatuře a Cambridgeské strukturní databázi Stanovení zdánlivé rozpustnosti použitých látek Plánování screeningu Optimalizace screeningu pro malá množství API pro dávkovací stanici Sběr dat a vyhodnocení rtg. strukturní analýzy

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace