2022-108-14

Příprava solí farmaceutických substancí pomocí srážecích reakcí

Vedoucí práce: Ing. Václav Eigner, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Příprava stříbrných solí organických kyselin pro srážecí reakce s halogenidy kationických forem aktivních farmaceutických substancí. Práce řeší problém výměny aniontů v solích farmaceutických substancí, změna aniontu ovlivňuje vlastnosti příslušné soli jako je její biodostupnost a mechanické vlastnosti.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce bude příprava stříbrných solí organických kyselin a jejich srážení s modelovými organickými halogenidy. Následné argentometrické stanovení zbytkové koncentrace halogenidových aniontů. Vzniklé organické soli budou analyzovány pomocí práškové rentgenové difrakční analýzy a případné vzniklé monokrystaly budou analyzovány pomocí rentgenostrukturní analýzy.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace