2022-108-15

Zjišťování velikosti krystalitů z RTG práškových difrakčních dat

Vedoucí práce: Ing. Jan Rohlíček, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Nalezení spolehlivé metody pro určení velikosti krystalických domén. Existuje několik přístupů, jak odhadnout velikost krystalických domén z RTG práškových difrakčních dat. Podstatou práce bude porovnání výsledků jednotlivých přístupů mezi sebou a korelace výsledků s výlsedky metod, které se zabývají určováním velikosti krystalitů.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce studenta bude měření RTG práškových difrakčních dat na několika vzorcích. Student v literatuře vyhledá jednotlivé způsoby určování velikosti krystalických domém, které aplikuje na naměřená data. Výledky porovná s napr. Optickou metodou určení velikosti částic ve změřených vzorcích.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace