2022-108-4

Optimalizace parametrů DFT výpočtu struktury molekulárních krystalů.

Vedoucí práce: Ing.Michal Hušák, doc. Dr.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Pomocí optimalizace geometrie molekuly na základě DFT výpočtu energie, lze předpovědět tvar molekuly v krystalové struktuře. Tyto výpočty mají význam při predikci krystalové struktury a při ověření správnosti jejího vyřešení. Cílem práce je najít takové parametry výpočtu, které vedou ke stejnému výsledku jako experimentální data a zároveň nevedou k extrémním nárokům na dobu výpočtu.

Náplň činnosti studenta

Seznámit se s programy na DFT výpočty, které jsou k dispozici (CASTEP, Quantum Espresso). V literatuře provést vyhledání optimálních parametrů pro zadaný úkol. Otestovat různá nastavení výpočtu a výsledky srovnat z experimentálními daty získanými neutronovou difrakcí. Vybrat nastavení, které je co nejméně výpočetně náročné a reprodukuje dobře experimentální data.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace