2022-108-5

Automatická verifikace řešení krystalové struktury srovnáním s výsledky geometrické optimalizace.

Vedoucí práce: Ing.Michal Hušák, doc. Dr.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Správné řešení krystalové struktury lze ověřit srovnáním s výpočtem geometrické optimalizace tvaru dané molekuly. Cílem práce bude vývoj softwaru, který data v krystalografickém formátu CIF transformuje do formátu vhodného pro software, který provádí geometrickou optimalizaci a následně srovná výsledek a vstupní data.

Náplň činnosti studenta

Seznámit se s programy, které umožňují geometrickou optimalizaci krystalové struktury. Seznámit se s vhodným programovacím jazykem pro řešení problému. Tvorba a testování programu realizujícího řešení úlohy. Je vhodné, aby uchazeč měl alespoň základní znalosti programování.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace