2022-108-6

Zabudování léčiva nerozpustného ve vodě do anorganického nosiče s vrstevnatou strukturou

Vedoucí práce: prof. Ing. František Kovanda, CSc.

Konzultant: Dr. Szabolcs Muráth

Podstata a cíl práce

Práce souvisí s vývojem pevných lékových forem, kdy jsou léčiva nerozpustná ve vodě zabudována do anorganických nosičů. Nosičem bude podvojný vrstevnatý hydroxid Mg-Al, který umožňuje zabudování složek se záporným nábojem. Cílem práce je interkalovat do takové hostitelské struktury ve vodě nerozpustnou léčivou látku, která netvoří anionty, a ověřit její zpětné uvolnění z pevné fáze.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce studenta bude příprava hostitelské struktury (podvojného vrstevnatého hydroxidu), její převední do formy koloidní disperze a následná příprava produktu interkalovaného léčivem samouspořádáním z koloidní disperze přidané do roztoku léčiva v organickém rozpouštědle. Úkolem studenta bude nalézt vhodné reakční podmínky pro přípravu interkalátu, charakterizovat ho běžnými instrumnetálními technikami a provést disoluční testy sledující uvolnění léčiva z interkalovaného produktu do roztoku.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace