2022-108-7

Příprava vrstev směsných oxidů niklu, kobaltu a manganu na nerezové oceli

Vedoucí práce: prof. Ing. František Kovanda, CSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Práce je zaměřena na přípravu materiálů pro heterogenní katalýzu, zejména katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických látek v plynné fázi. Jejím cílem je příprava vrstev směsných oxidů Ni, Co a Mn s dostatečnou adhezí k povrchu nerezové oceli, stanovení jejich složení a identifikace vzniklých krystalických fází.

Náplň činnosti studenta

Student se seznámí s metodami přípravy katalyticky aktivních směsných oxidů přechodných kovů a jejich charakterizací běžnými instrumentálními metodami, především práškovou rentgenovou difrakční analýzou. Reakcí sol-gel připraví prekurzory s různými poměry složek (Ni, Co, Mn), nanese je na síta z nerezové oceli metodou dip-coating a kalcinací za řízených podmínek je převede na oxidy. Úkolem studenta je vyhodnotit vliv přípravy prekurzorů a jejich následného tepelného zpracování na vznik, složení a vlastnosti připravených oxidových vrstev.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace