2022-108-8

Polymorfismus kandesartanu cilexetilu

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

Konzultant: Ing. Lucie Gruberová, PhD.

Podstata a cíl práce

Kandesartan cilexetil se používá na léčbu vysokého krevního tlaku a v minulosti byl studován i na Ústavu chemie pevných látek VŠCHT Praha. Chybí však důkladný popis jeho polymorfního chování v souvislosti s možnými polymorfními transformacemi a stabilitou.

Náplň činnosti studenta

Náplní bakalářské práce bude příprava polymorfů kandesartanu cilexetilu na bázi krystalizačních experimentů a popis polymorfních transformací. Výchozí materiál bude získán z firmy Zentiva. Připravené polymorfy budou východiskem pro syntézu dalších fází kandesartanu cilexetilu, např. kokrystalů, pro magisterské pokračování práce.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace