2022-108-9

Studium amorfních fází v přírodních a syntetických zeolitech

Vedoucí práce: Ing. David Koloušek, CSc.

Konzultant: Ing. Jan Rohlíček, PhD.

Podstata a cíl práce

Určení množství amorfní fáze v přírodních a syntetických zeolitech představuje problém především otázkou, zda se jedná o amorfní nebo o rentgenamorfní hmotu. Cílem práce bude určení množství rentgenamorfní fáze.

Náplň činnosti studenta

V práci budou srovnávány různé chemické a fyzikální přístupy při stanovování množství amorfní fáze ve vzorcích přírodních a syntetických zeolitů. Výsledky budou korelovány s rentgenografickým stanovením kvantitativních charakteristik metodami vnitřního standardu.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace