2022-112-18

PVC desky v knižních vazbách

Vedoucí práce: Ing. Kalousková

Konzultant: Ing. Benešová

Podstata a cíl práce

Uchovávání knih s knižními vazbami z PVC v depozitářích je v současnosti provázeno problémy s postupnou degradací PVC desek, migrací přítomných aditiv a jejich vypocováním na povrch knižních obálek. Práce je prováděna ve spolupráci s odd. výzkumných laboratoří NK , zaměřena je na studim deteriorace PVC desek.

Náplň činnosti studenta

Práce bude zahrnovat analýzu degradovaných knižních materiálů,popř. alternativních studijních folií a studium možnosti aplikace vhodných plastifikátorů s cílem modifikovat deteriované vlastnosti PVC desek

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav polymerů (112)

Téma je možné zvolit pro následující specializace