2022-112-20

Polymerní směsi nitrilkaučuk/PVC

Vedoucí práce: doc. Kuta

Konzultant: Ing. Hrdlička

Podstata a cíl práce

Přídavek PVC upravuje řadu vlastností vulkanizátů NBR. Význam má nejen obsah PVC ve směsi, ale i obsah akrylonitrilu v NBR a podmínky míchání polymerů. Cílem práce bude studovat vliv podmínek míchání polymeru na kompatibilitu blendů a na průběh vulkanizace.

Náplň činnosti studenta

Práce bude zahrnovat mísení kaučuku s PVC za různých teplot. Po domíchání vulkanizačního systému bude hodnocen průběh vulkanizace a stanoveny základní vlastnosti vulkanizátů. U připravených materiálů bude metodou DMA stanovena teplota skelněho přechodu.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav polymerů (112)

Téma je možné zvolit pro následující specializace