2022-126-1

Nanostruktury mědi pro biomedicínu

Vedoucí práce: Ing. Řezníčková, Ph.D.

Konzultant: Ing. Lacmanová

Podstata a cíl práce

Cílem práce bude příprava tenkých vrstev mědi na polymeru a na skle metodou katodového naprašování. Následně bude provedena modifikace struktury Cu vrstev post-depozičním žíháním. Změna povrchových vlastností Cu vrstev bude vyšetřena pomocí miskroskopických a spektroskopických metod, měření plošného elektrického odporu a kontaktního úhlu. Měď je známa pro své antibakteriální a antifungální vlastnosti. Vybrané vzorky proto budou podrobeny těmto testům.

Náplň činnosti studenta

V rámci bakalářské práce bude student připravovat tenké měděné vrstvy katodovým naprašováním a post-depozičním žíháním na skle a na polymeru. Povrchové vlastnosti Cu vrstev bude studovat pomocí gravimetrie, goniometrie, UV-Vis spektroskopie. Student se bude podílet na vyhodnocení a zpracování výsledků z biologických testů.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace