2022-126-10

Plazmon-aktivní organo-kovové katalyzátory – alternativa/náhrada současnému stavu

Vedoucí práce: Mgr. Lyutakov, Ph.D.

Konzultant: Mgr. M. Erzina

Podstata a cíl práce

Moderní organo-kovové katalyzátory poskytují vysokou účinnost, ovšem zpravidla jsou založeny na vzácných a drahých redox-aktivních kovech (např. iridium).

Náplň činnosti studenta

Snaha vzacné nebo ušlechtilé kovy za levnější alternativy (např. železo nebo měď), nebyla úspěšná vzhledem k jejich menší aktivitě. Aplikace plazmonové katalýzy umožnuje podstatné zvýšení pravděpodobností redox transformace u méně aktivních kovů a tím se otevírá nový trend v heterofázových reakcích, které jsou určeny pro syntézu aktuálních chemických sloučenin.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace