2022-126-11

Plazmonová katalýza pro palivové články

Vedoucí práce: Mgr. Lyutakov, Ph.D.

Konzultant: Ing. A. Tulupova

Podstata a cíl práce

Vodík je nejhojnějším energetickým prvkem a nejčastějším palivem ve vesmíru. V současném stavu technologií zeleného vodíku, ovšem existuje celá řada omezení a technologických problému, které ještě nejsou vyřešené.

Náplň činnosti studenta

Práce je zaměřena na implementaci inovativní technologie na bázi plazmon-indukovaných procesů v technologiích výroby a použití zeleného vodíku. V delší respektivě, navřená práce implementace inovativního principu by měla vést ke zvýšení účinností a snížení ceny palivových článků.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace