2022-126-12

Využití CO2 při plazmonové katalýze

Vedoucí práce: Mgr. Lyutakov, Ph.D.

Konzultant: Mgr. M. Erzina

Podstata a cíl práce

Vracení emisního uhlíku zpátky do technologického cyklu je v současné době jednou z klíčových výzev vědy a technologie.

Náplň činnosti studenta

Aktuální technické postupy vyžaduji ovšem velmi „tvrdé“ podmínky aktivace CO2 z hlediska teploty a tlaku. V naši laboratoři využitím plazmonové katalýzy bylo dosaženo redukce CO2 za podstatně nižšího tlaku a pokojové teploty. Navřená práce představuje pokročování předcházejícího výzkumu zaměřeného zejména na optimalizaci redukce CO2 využitím slunečního záření jako výchozího zdroje energie pro plazmonovou katalýzu.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace