2022-126-14

Vysoce citlivé senzory na bázi plazmon-aktivních optických vláken (inteligentní plazmonika)

Vedoucí práce: Mgr. Lyutakov, Ph.D.

Konzultant: Mgr. E. Miliutina

Podstata a cíl práce

Cílem práce je výzkum optických senzorů na bázi vláknové plazmoniky pro potenciální použití v oblastech medicíny a detekci chemikálie (bezpečnosti).

Náplň činnosti studenta

Senzory na bázi optických vláken budou připraveny z polymer-křemíkových vláken (PCS). Na část vlákna bude deponován tenký kovový film a chemicky navázané molekulární “kotvy” pro zavedení selektivity vůči řadě “bio”molekul. Předpokládá se praktické zaměření senzorů na detekci markérů onemocnění a přítomnosti „nebezpečných“ molekul.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace