2022-126-15

Modifikace polymerních substrátů excimerovým laserem v roztocích

Vedoucí práce: doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.

Konzultant: Ing. Jana Pryjmaková

Podstata a cíl práce

Převážně experimentální práce. Práce je zaměřena na modifikaci polymerních fólií excimérovým svazkem v roztocích kovových nanočástic. Studována bude míra zabudování nanočástic do povrchu polymerů, vliv koncentrace nanočástic na změnu povrchové morfologie modifikovaných substrátů, jejich chemické složení a antibakteriální účinky těchto substrátů.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce studenta bude příprava roztoků kovových nanočástic, polymerních vzorků, jejich následná modifikace laserovým svazkem v roztocích kovových nanočástic a optimalizace parametrů procesu modifikace. Těžištěm analýz bude studium povrchové morfologie metodou AFM. Student bude navrhovat další analýzy a podílet se na jejich vyhodnocení a interpretaci.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace