2022-126-16

Dynamika uvolňování stříbrných nanočástic imobilizovaných na polymerních fóliích

Vedoucí práce: doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.

Konzultant: Ing. Jana Pryjmaková

Podstata a cíl práce

Převážně experimentální práce. Práce je zaměřena na modifikaci polymerních fólií excimérovým svazkem v roztocích stříbrných nanočástic. Studována bude míra uvolňování nanočástic z povrchu polymeru za statických a dynamických podmínek.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce studenta bude příprava roztoku stříbrných nanočástic, polymerních vzorků, jejich následná modifikace laserovým svazkem v roztocích nanočástic. Těžištěm analýz bude studium povrchové morfologie metodou AFM, SEM a dynamika uvolňování kovových nanočástic z povrchu polymerů. Student bude navrhovat další analýzy a podílet se na jejich vyhodnocení a interpretaci.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace