2022-126-17

Příprava a modifikace uhlíkových vrstev pro bioaplikace

Vedoucí práce: Ing. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Převážně experimentální práce. Příprava uhlíkových a kompozitních vrstev typu uhlí/kov a jejich následná modifikace laserovým zářením a/nebo teplotním namáháním. Studium vlastností připravených struktur, nanostruktur a nových forem uhlíku. Stanovení cytokompatibility a antibakteriálních vlastností.

Náplň činnosti studenta

Student bude různými dostupnými metodami deponovat vrstvy typu uhlík nebo uhlík/kov. V závislosti na parametrech následné modifikace (laser, tepelné namáhání) budou připraveny různé struktury/nanostruktury a/nebo nové formy uhlíku. V rámci analýzy se student zaměří na stanovení povrchových vlastností připravených vrstev. Následně se bude testovat vhodnost připravených materiálů pro použití v bioaplikacích.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace