2022-126-18

Příprava a modifikace hydrogelů na bázi polyvinylalkoholu

Vedoucí práce: Ing. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Převážně experimentální práce. Příprava hydrogelů metodou rozpouštění PVA. Modifikace pomocí kovových a uhlíkových nanočástic, aminokyselin apod. Stanovení optimálního postupu přípravy. Studium vlastností (povrchových, mechanických ...) připravených hydrogelů. Následně bude testována vhodnost materiálů pro použití v tkáňovém inženýrství.

Náplň činnosti studenta

Náplní studenta bude optimalizace postupu a příprava hydrogelů a dotovaných hydrogelů na bázi PVA. Při analýze připravených materiálů se student zaměří na povrchové a mechanické vlastnosti. Následně bude stanovena cytokompatibilita a antibakteriální vlastnosti.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace